Database-overzicht

De database van RespondentenDatabase bevat momenteel 79.934 respondenten die direct beschikbaar zijn voor online marktonderzoek. Per respondent zijn verschillende demografische kenmerken bekend om een specifieke selectie mogelijk te maken. In dit overzicht wordt per selectiecriteria wordt het aantal beschikbare respondenten weergegeven.

Van elke respondent is tevens de postcode beschikbaar om op postcode-, plaats- of provincie-niveau te selecteren.


Geslacht
Mannen373
Vrouwen584
Leeftijd
16 - 18 jaar34
19 - 25 jaar72
26 - 35 jaar95
36 - 45 jaar160
46 - 55 jaar243
56 - 65 jaar222
66 jaar en ouder130
Gezinssituatie
Alleenstaand273
In een relatie54
Samenwonend147
Getrouwd429
Weduwe/weduwnaar17
Werksituatie   Werksituatie partner
Loondienst fulltime202237
Loondienst parttime19193
Freelance233
ZZP3827
Ondernemer2122
Pensioen11591
Uitkering13349
Student / scholier / niet werkzaam19646
Leeftijd kinderen
Baby 0 - 1 jaar3
Peuter 2 - 3 jaar12
Basisschool 4 - 10 jaar135
Middelbare school 11 - 17 jaar154
18 jaar en ouder777
Opleidingsniveau
Geen enkele4
Basisonderwijs37
LTS25
VMBO / MAVO179
HAVO82
VWO53
MBO - MEAO262
MTS14
HBO / HEAO232
HTS5
Universiteit62
Technische universiteit2
Bruto-gezinsinkomen
Tot 15.000193
15.000 - 30.000234
30.000 - 60.000340
60.000 - 120.00091
Meer dan 120.0005
Afkomst*
Autotochtoon629
Westerse allochtoon44
  Waarvan eerste generatie17
  Waarvan tweede generatie27
Niet-westerse allochtoon28
  Waarvan eerste generatie18
  Waarvan tweede generatie10

Westers: Europa (exclusief Turkije), VS, Japan, Indonesië of Oceanië

Niet-westers: Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en Japan), of Turkije

* conform CBS definitie