Database-overzicht

De database van RespondentenDatabase bevat momenteel 107.146 respondenten die direct beschikbaar zijn voor online marktonderzoek. Per respondent zijn verschillende demografische kenmerken bekend om een specifieke selectie mogelijk te maken. In dit overzicht wordt per selectiecriteria wordt het aantal beschikbare respondenten weergegeven.

Van elke respondent is tevens de postcode beschikbaar om op postcode-, plaats- of provincie-niveau te selecteren.


Geslacht
Mannen396
Vrouwen596
Leeftijd
16 - 18 jaar40
19 - 25 jaar105
26 - 35 jaar114
36 - 45 jaar163
46 - 55 jaar231
56 - 65 jaar211
66 jaar en ouder127
Gezinssituatie
Alleenstaand297
In een relatie66
Samenwonend155
Getrouwd426
Weduwe/weduwnaar14
Werksituatie   Werksituatie partner
Loondienst fulltime211246
Loondienst parttime19596
Freelance224
ZZP4226
Ondernemer2118
Pensioen11088
Uitkering13353
Student / scholier / niet werkzaam22347
Leeftijd kinderen
Baby 0 - 1 jaar7
Peuter 2 - 3 jaar16
Basisschool 4 - 10 jaar140
Middelbare school 11 - 17 jaar155
18 jaar en ouder753
Opleidingsniveau
Geen enkele4
Basisonderwijs42
LTS24
VMBO / MAVO183
HAVO85
VWO63
MBO - MEAO271
MTS17
HBO / HEAO226
HTS5
Universiteit70
Technische universiteit2
Bruto-gezinsinkomen
Tot 15.000223
15.000 - 30.000240
30.000 - 60.000344
60.000 - 120.00089
Meer dan 120.0005
Afkomst*
Autotochtoon605
Westerse allochtoon41
  Waarvan eerste generatie16
  Waarvan tweede generatie25
Niet-westerse allochtoon29
  Waarvan eerste generatie18
  Waarvan tweede generatie11

Westers: Europa (exclusief Turkije), VS, Japan, Indonesië of Oceanië

Niet-westers: Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en Japan), of Turkije

* conform CBS definitie