Database-overzicht

De database van RespondentenDatabase bevat momenteel 8.615 respondenten die direct beschikbaar zijn voor online marktonderzoek. Per respondent zijn verschillende demografische kenmerken bekend om een specifieke selectie mogelijk te maken. In dit overzicht wordt per selectiecriteria wordt het aantal beschikbare respondenten weergegeven.

Van elke respondent is tevens de postcode beschikbaar om op postcode-, plaats- of provincie-niveau te selecteren.


Geslacht
Mannen445
Vrouwen1.058
Leeftijd
16 - 18 jaar16
19 - 25 jaar131
26 - 35 jaar226
36 - 45 jaar301
46 - 55 jaar368
56 - 65 jaar313
66 jaar en ouder147
Gezinssituatie
Alleenstaand413
In een relatie89
Samenwonend239
Getrouwd674
Weduwe/weduwnaar21
Werksituatie   Werksituatie partner
Loondienst fulltime329468
Loondienst parttime348137
Freelance258
ZZP4937
Ondernemer2340
Pensioen141114
Uitkering21172
Student / scholier / niet werkzaam31175
Leeftijd kinderen
Baby 0 - 1 jaar10
Peuter 2 - 3 jaar55
Basisschool 4 - 10 jaar264
Middelbare school 11 - 17 jaar310
18 jaar en ouder1.101
Opleidingsniveau
Geen enkele5
Basisonderwijs51
LTS40
VMBO / MAVO276
HAVO101
VWO87
MBO - MEAO446
MTS26
HBO / HEAO369
HTS5
Universiteit94
Technische universiteit3
Bruto-gezinsinkomen
Tot 15.000259
15.000 - 30.000396
30.000 - 60.000540
60.000 - 120.000131
Meer dan 120.00010
Afkomst*
Autotochtoon1.264
Westerse allochtoon97
  Waarvan eerste generatie43
  Waarvan tweede generatie54
Niet-westerse allochtoon74
  Waarvan eerste generatie35
  Waarvan tweede generatie39

Westers: Europa (exclusief Turkije), VS, Japan, Indonesië of Oceanië

Niet-westers: Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en Japan), of Turkije

* conform CBS definitie