Database-overzicht

De database van RespondentenDatabase bevat momenteel 136.742 respondenten die direct beschikbaar zijn voor online marktonderzoek. Per respondent zijn verschillende demografische kenmerken bekend om een specifieke selectie mogelijk te maken. In dit overzicht wordt per selectiecriteria wordt het aantal beschikbare respondenten weergegeven.

Van elke respondent is tevens de postcode beschikbaar om op postcode-, plaats- of provincie-niveau te selecteren.


Geslacht
Mannen419
Vrouwen633
Leeftijd
16 - 18 jaar34
19 - 25 jaar139
26 - 35 jaar136
36 - 45 jaar174
46 - 55 jaar229
56 - 65 jaar211
66 jaar en ouder128
Gezinssituatie
Alleenstaand321
In een relatie81
Samenwonend169
Getrouwd430
Weduwe/weduwnaar17
Werksituatie   Werksituatie partner
Loondienst fulltime229266
Loondienst parttime215102
Freelance244
ZZP4427
Ondernemer1919
Pensioen11189
Uitkering13551
Student / scholier / niet werkzaam24050
Leeftijd kinderen
Baby 0 - 1 jaar12
Peuter 2 - 3 jaar20
Basisschool 4 - 10 jaar153
Middelbare school 11 - 17 jaar157
18 jaar en ouder758
Opleidingsniveau
Geen enkele4
Basisonderwijs40
LTS28
VMBO / MAVO189
HAVO91
VWO68
MBO - MEAO279
MTS16
HBO / HEAO252
HTS8
Universiteit74
Technische universiteit3
Bruto-gezinsinkomen
Tot 15.000244
15.000 - 30.000266
30.000 - 60.000350
60.000 - 120.00097
Meer dan 120.0005
Afkomst*
Autotochtoon601
Westerse allochtoon44
  Waarvan eerste generatie18
  Waarvan tweede generatie26
Niet-westerse allochtoon29
  Waarvan eerste generatie17
  Waarvan tweede generatie12

Westers: Europa (exclusief Turkije), VS, Japan, Indonesië of Oceanië

Niet-westers: Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en Japan), of Turkije

* conform CBS definitie