Database-overzicht

De database van RespondentenDatabase bevat momenteel 7.695 respondenten die direct beschikbaar zijn voor online marktonderzoek. Per respondent zijn verschillende demografische kenmerken bekend om een specifieke selectie mogelijk te maken. In dit overzicht wordt per selectiecriteria wordt het aantal beschikbare respondenten weergegeven.

Van elke respondent is tevens de postcode beschikbaar om op postcode-, plaats- of provincie-niveau te selecteren.


Geslacht
Mannen473
Vrouwen1.122
Leeftijd
16 - 18 jaar19
19 - 25 jaar147
26 - 35 jaar253
36 - 45 jaar311
46 - 55 jaar388
56 - 65 jaar326
66 jaar en ouder150
Gezinssituatie
Alleenstaand445
In een relatie92
Samenwonend265
Getrouwd699
Weduwe/weduwnaar21
Werksituatie   Werksituatie partner
Loondienst fulltime349501
Loondienst parttime368144
Freelance288
ZZP4833
Ondernemer2339
Pensioen143117
Uitkering22376
Student / scholier / niet werkzaam34179
Leeftijd kinderen
Baby 0 - 1 jaar7
Peuter 2 - 3 jaar56
Basisschool 4 - 10 jaar277
Middelbare school 11 - 17 jaar333
18 jaar en ouder1.159
Opleidingsniveau
Geen enkele6
Basisonderwijs63
LTS43
VMBO / MAVO285
HAVO109
VWO96
MBO - MEAO466
MTS28
HBO / HEAO385
HTS5
Universiteit105
Technische universiteit4
Bruto-gezinsinkomen
Tot 15.000287
15.000 - 30.000411
30.000 - 60.000577
60.000 - 120.000135
Meer dan 120.0009
Afkomst*
Autotochtoon1.344
Westerse allochtoon98
  Waarvan eerste generatie43
  Waarvan tweede generatie55
Niet-westerse allochtoon79
  Waarvan eerste generatie39
  Waarvan tweede generatie40

Westers: Europa (exclusief Turkije), VS, Japan, Indonesië of Oceanië

Niet-westers: Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en Japan), of Turkije

* conform CBS definitie