Database-overzicht

De database van RespondentenDatabase bevat momenteel 12.483 respondenten die direct beschikbaar zijn voor online marktonderzoek. Per respondent zijn verschillende demografische kenmerken bekend om een specifieke selectie mogelijk te maken. In dit overzicht wordt per selectiecriteria wordt het aantal beschikbare respondenten weergegeven.

Van elke respondent is tevens de postcode beschikbaar om op postcode-, plaats- of provincie-niveau te selecteren.


Geslacht
Mannen489
Vrouwen972
Leeftijd
16 - 18 jaar28
19 - 25 jaar131
26 - 35 jaar229
36 - 45 jaar283
46 - 55 jaar348
56 - 65 jaar297
66 jaar en ouder144
Gezinssituatie
Alleenstaand411
In een relatie90
Samenwonend241
Getrouwd641
Weduwe/weduwnaar18
Werksituatie   Werksituatie partner
Loondienst fulltime342442
Loondienst parttime338145
Freelance218
ZZP4935
Ondernemer1837
Pensioen136110
Uitkering19969
Student / scholier / niet werkzaam29865
Leeftijd kinderen
Baby 0 - 1 jaar19
Peuter 2 - 3 jaar52
Basisschool 4 - 10 jaar271
Middelbare school 11 - 17 jaar286
18 jaar en ouder1.021
Opleidingsniveau
Geen enkele10
Basisonderwijs48
LTS38
VMBO / MAVO260
HAVO103
VWO83
MBO - MEAO432
MTS26
HBO / HEAO351
HTS6
Universiteit101
Technische universiteit3
Bruto-gezinsinkomen
Tot 15.000270
15.000 - 30.000383
30.000 - 60.000518
60.000 - 120.000129
Meer dan 120.0007
Afkomst*
Autotochtoon1.168
Westerse allochtoon88
  Waarvan eerste generatie36
  Waarvan tweede generatie52
Niet-westerse allochtoon65
  Waarvan eerste generatie31
  Waarvan tweede generatie34

Westers: Europa (exclusief Turkije), VS, Japan, Indonesië of Oceanië

Niet-westers: Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en Japan), of Turkije

* conform CBS definitie