Database-overzicht

De database van RespondentenDatabase bevat momenteel 28.483 respondenten die direct beschikbaar zijn voor online marktonderzoek. Per respondent zijn verschillende demografische kenmerken bekend om een specifieke selectie mogelijk te maken. In dit overzicht wordt per selectiecriteria wordt het aantal beschikbare respondenten weergegeven.

Van elke respondent is tevens de postcode beschikbaar om op postcode-, plaats- of provincie-niveau te selecteren.


Geslacht
Mannen425
Vrouwen885
Leeftijd
16 - 18 jaar22
19 - 25 jaar126
26 - 35 jaar183
36 - 45 jaar241
46 - 55 jaar308
56 - 65 jaar282
66 jaar en ouder147
Gezinssituatie
Alleenstaand397
In een relatie71
Samenwonend204
Getrouwd572
Weduwe/weduwnaar18
Werksituatie   Werksituatie partner
Loondienst fulltime268378
Loondienst parttime299110
Freelance258
ZZP4829
Ondernemer2129
Pensioen131105
Uitkering18367
Student / scholier / niet werkzaam28668
Leeftijd kinderen
Baby 0 - 1 jaar9
Peuter 2 - 3 jaar26
Basisschool 4 - 10 jaar226
Middelbare school 11 - 17 jaar217
18 jaar en ouder989
Opleidingsniveau
Geen enkele8
Basisonderwijs46
LTS30
VMBO / MAVO239
HAVO99
VWO82
MBO - MEAO377
MTS19
HBO / HEAO315
HTS3
Universiteit91
Technische universiteit1
Bruto-gezinsinkomen
Tot 15.000266
15.000 - 30.000351
30.000 - 60.000442
60.000 - 120.000110
Meer dan 120.0006
Afkomst*
Autotochtoon962
Westerse allochtoon71
  Waarvan eerste generatie31
  Waarvan tweede generatie40
Niet-westerse allochtoon48
  Waarvan eerste generatie26
  Waarvan tweede generatie22

Westers: Europa (exclusief Turkije), VS, Japan, Indonesië of Oceanië

Niet-westers: Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en Japan), of Turkije

* conform CBS definitie