Database-overzicht

De database van RespondentenDatabase bevat momenteel 125.443 respondenten die direct beschikbaar zijn voor online marktonderzoek. Per respondent zijn verschillende demografische kenmerken bekend om een specifieke selectie mogelijk te maken. In dit overzicht wordt per selectiecriteria wordt het aantal beschikbare respondenten weergegeven.

Van elke respondent is tevens de postcode beschikbaar om op postcode-, plaats- of provincie-niveau te selecteren.


Geslacht
Mannen414
Vrouwen628
Leeftijd
16 - 18 jaar35
19 - 25 jaar130
26 - 35 jaar131
36 - 45 jaar169
46 - 55 jaar236
56 - 65 jaar212
66 jaar en ouder128
Gezinssituatie
Alleenstaand317
In een relatie77
Samenwonend165
Getrouwd433
Weduwe/weduwnaar16
Werksituatie   Werksituatie partner
Loondienst fulltime225264
Loondienst parttime211101
Freelance234
ZZP4327
Ondernemer2118
Pensioen11089
Uitkering13653
Student / scholier / niet werkzaam23849
Leeftijd kinderen
Baby 0 - 1 jaar10
Peuter 2 - 3 jaar18
Basisschool 4 - 10 jaar146
Middelbare school 11 - 17 jaar159
18 jaar en ouder768
Opleidingsniveau
Geen enkele5
Basisonderwijs40
LTS26
VMBO / MAVO191
HAVO89
VWO68
MBO - MEAO278
MTS16
HBO / HEAO247
HTS7
Universiteit73
Technische universiteit2
Bruto-gezinsinkomen
Tot 15.000244
15.000 - 30.000257
30.000 - 60.000346
60.000 - 120.00097
Meer dan 120.0006
Afkomst*
Autotochtoon608
Westerse allochtoon44
  Waarvan eerste generatie18
  Waarvan tweede generatie26
Niet-westerse allochtoon29
  Waarvan eerste generatie17
  Waarvan tweede generatie12

Westers: Europa (exclusief Turkije), VS, Japan, Indonesië of Oceanië

Niet-westers: Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en Japan), of Turkije

* conform CBS definitie