Database-overzicht

De database van RespondentenDatabase bevat momenteel 10.908 respondenten die direct beschikbaar zijn voor online marktonderzoek. Per respondent zijn verschillende demografische kenmerken bekend om een specifieke selectie mogelijk te maken. In dit overzicht wordt per selectiecriteria wordt het aantal beschikbare respondenten weergegeven.

Van elke respondent is tevens de postcode beschikbaar om op postcode-, plaats- of provincie-niveau te selecteren.


Geslacht
Mannen449
Vrouwen950
Leeftijd
16 - 18 jaar11
19 - 25 jaar111
26 - 35 jaar208
36 - 45 jaar274
46 - 55 jaar348
56 - 65 jaar304
66 jaar en ouder142
Gezinssituatie
Alleenstaand380
In een relatie79
Samenwonend220
Getrouwd641
Weduwe/weduwnaar19
Werksituatie   Werksituatie partner
Loondienst fulltime323431
Loondienst parttime326136
Freelance226
ZZP4833
Ondernemer1837
Pensioen137111
Uitkering19670
Student / scholier / niet werkzaam26965
Leeftijd kinderen
Baby 0 - 1 jaar9
Peuter 2 - 3 jaar48
Basisschool 4 - 10 jaar250
Middelbare school 11 - 17 jaar281
18 jaar en ouder1.039
Opleidingsniveau
Geen enkele7
Basisonderwijs44
LTS40
VMBO / MAVO252
HAVO92
VWO75
MBO - MEAO422
MTS26
HBO / HEAO340
HTS6
Universiteit93
Technische universiteit2
Bruto-gezinsinkomen
Tot 15.000230
15.000 - 30.000373
30.000 - 60.000507
60.000 - 120.000124
Meer dan 120.0006
Afkomst*
Autotochtoon1.182
Westerse allochtoon89
  Waarvan eerste generatie37
  Waarvan tweede generatie52
Niet-westerse allochtoon66
  Waarvan eerste generatie32
  Waarvan tweede generatie34

Westers: Europa (exclusief Turkije), VS, Japan, Indonesië of Oceanië

Niet-westers: Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en Japan), of Turkije

* conform CBS definitie