Database-overzicht

De database van RespondentenDatabase bevat momenteel 59.442 respondenten die direct beschikbaar zijn voor online marktonderzoek. Per respondent zijn verschillende demografische kenmerken bekend om een specifieke selectie mogelijk te maken. In dit overzicht wordt per selectiecriteria wordt het aantal beschikbare respondenten weergegeven.

Van elke respondent is tevens de postcode beschikbaar om op postcode-, plaats- of provincie-niveau te selecteren.


Geslacht
Mannen356
Vrouwen570
Leeftijd
16 - 18 jaar29
19 - 25 jaar63
26 - 35 jaar84
36 - 45 jaar159
46 - 55 jaar238
56 - 65 jaar222
66 jaar en ouder130
Gezinssituatie
Alleenstaand258
In een relatie45
Samenwonend142
Getrouwd428
Weduwe/weduwnaar17
Werksituatie   Werksituatie partner
Loondienst fulltime192232
Loondienst parttime19091
Freelance221
ZZP3626
Ondernemer1823
Pensioen11591
Uitkering13048
Student / scholier / niet werkzaam18647
Leeftijd kinderen
Baby 0 - 1 jaar3
Peuter 2 - 3 jaar9
Basisschool 4 - 10 jaar133
Middelbare school 11 - 17 jaar157
18 jaar en ouder778
Opleidingsniveau
Geen enkele3
Basisonderwijs33
LTS25
VMBO / MAVO175
HAVO78
VWO50
MBO - MEAO258
MTS14
HBO / HEAO228
HTS4
Universiteit56
Technische universiteit2
Bruto-gezinsinkomen
Tot 15.000177
15.000 - 30.000227
30.000 - 60.000336
60.000 - 120.00089
Meer dan 120.0004
Afkomst*
Autotochtoon628
Westerse allochtoon44
  Waarvan eerste generatie17
  Waarvan tweede generatie27
Niet-westerse allochtoon28
  Waarvan eerste generatie18
  Waarvan tweede generatie10

Westers: Europa (exclusief Turkije), VS, Japan, Indonesië of Oceanië

Niet-westers: Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en Japan), of Turkije

* conform CBS definitie