Database-overzicht

De database van RespondentenDatabase bevat momenteel 115.465 respondenten die direct beschikbaar zijn voor online marktonderzoek. Per respondent zijn verschillende demografische kenmerken bekend om een specifieke selectie mogelijk te maken. In dit overzicht wordt per selectiecriteria wordt het aantal beschikbare respondenten weergegeven.

Van elke respondent is tevens de postcode beschikbaar om op postcode-, plaats- of provincie-niveau te selecteren.


Geslacht
Mannen411
Vrouwen614
Leeftijd
16 - 18 jaar34
19 - 25 jaar118
26 - 35 jaar126
36 - 45 jaar168
46 - 55 jaar238
56 - 65 jaar212
66 jaar en ouder128
Gezinssituatie
Alleenstaand309
In een relatie75
Samenwonend162
Getrouwd431
Weduwe/weduwnaar14
Werksituatie   Werksituatie partner
Loondienst fulltime222262
Loondienst parttime20598
Freelance224
ZZP4326
Ondernemer2118
Pensioen11088
Uitkering13452
Student / scholier / niet werkzaam23350
Leeftijd kinderen
Baby 0 - 1 jaar8
Peuter 2 - 3 jaar17
Basisschool 4 - 10 jaar142
Middelbare school 11 - 17 jaar157
18 jaar en ouder771
Opleidingsniveau
Geen enkele4
Basisonderwijs41
LTS25
VMBO / MAVO186
HAVO88
VWO66
MBO - MEAO275
MTS17
HBO / HEAO241
HTS6
Universiteit74
Technische universiteit2
Bruto-gezinsinkomen
Tot 15.000233
15.000 - 30.000251
30.000 - 60.000350
60.000 - 120.00095
Meer dan 120.0005
Afkomst*
Autotochtoon608
Westerse allochtoon43
  Waarvan eerste generatie17
  Waarvan tweede generatie26
Niet-westerse allochtoon29
  Waarvan eerste generatie18
  Waarvan tweede generatie11

Westers: Europa (exclusief Turkije), VS, Japan, Indonesië of Oceanië

Niet-westers: Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en Japan), of Turkije

* conform CBS definitie