Database-overzicht

De database van RespondentenDatabase bevat momenteel 18.893 respondenten die direct beschikbaar zijn voor online marktonderzoek. Per respondent zijn verschillende demografische kenmerken bekend om een specifieke selectie mogelijk te maken. In dit overzicht wordt per selectiecriteria wordt het aantal beschikbare respondenten weergegeven.

Van elke respondent is tevens de postcode beschikbaar om op postcode-, plaats- of provincie-niveau te selecteren.


Geslacht
Mannen506
Vrouwen976
Leeftijd
16 - 18 jaar31
19 - 25 jaar138
26 - 35 jaar235
36 - 45 jaar285
46 - 55 jaar352
56 - 65 jaar298
66 jaar en ouder142
Gezinssituatie
Alleenstaand427
In een relatie93
Samenwonend240
Getrouwd645
Weduwe/weduwnaar18
Werksituatie   Werksituatie partner
Loondienst fulltime349444
Loondienst parttime342147
Freelance218
ZZP4934
Ondernemer2135
Pensioen134108
Uitkering20170
Student / scholier / niet werkzaam30671
Leeftijd kinderen
Baby 0 - 1 jaar22
Peuter 2 - 3 jaar54
Basisschool 4 - 10 jaar273
Middelbare school 11 - 17 jaar287
18 jaar en ouder1.021
Opleidingsniveau
Geen enkele10
Basisonderwijs49
LTS38
VMBO / MAVO259
HAVO108
VWO87
MBO - MEAO438
MTS26
HBO / HEAO354
HTS7
Universiteit102
Technische universiteit4
Bruto-gezinsinkomen
Tot 15.000277
15.000 - 30.000394
30.000 - 60.000520
60.000 - 120.000132
Meer dan 120.0008
Afkomst*
Autotochtoon1.157
Westerse allochtoon87
  Waarvan eerste generatie35
  Waarvan tweede generatie52
Niet-westerse allochtoon62
  Waarvan eerste generatie31
  Waarvan tweede generatie31

Westers: Europa (exclusief Turkije), VS, Japan, Indonesië of Oceanië

Niet-westers: Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en Japan), of Turkije

* conform CBS definitie