Database-overzicht

De database van RespondentenDatabase bevat momenteel 194.061 respondenten die direct beschikbaar zijn voor online marktonderzoek. Per respondent zijn verschillende demografische kenmerken bekend om een specifieke selectie mogelijk te maken. In dit overzicht wordt per selectiecriteria wordt het aantal beschikbare respondenten weergegeven.

Van elke respondent is tevens de postcode beschikbaar om op postcode-, plaats- of provincie-niveau te selecteren.


Geslacht
Mannen378
Vrouwen625
Leeftijd
16 - 18 jaar35
19 - 25 jaar132
26 - 35 jaar118
36 - 45 jaar161
46 - 55 jaar220
56 - 65 jaar199
66 jaar en ouder137
Gezinssituatie
Alleenstaand314
In een relatie75
Samenwonend149
Getrouwd414
Weduwe/weduwnaar17
Werksituatie   Werksituatie partner
Loondienst fulltime203248
Loondienst parttime20098
Freelance245
ZZP4122
Ondernemer2321
Pensioen11085
Uitkering12543
Student / scholier / niet werkzaam24265
Leeftijd kinderen
Baby 0 - 1 jaar9
Peuter 2 - 3 jaar18
Basisschool 4 - 10 jaar136
Middelbare school 11 - 17 jaar151
18 jaar en ouder749
Opleidingsniveau
Geen enkele7
Basisonderwijs38
LTS27
VMBO / MAVO182
HAVO89
VWO61
MBO - MEAO272
MTS14
HBO / HEAO243
HTS6
Universiteit61
Technische universiteit3
Bruto-gezinsinkomen
Tot 15.000243
15.000 - 30.000252
30.000 - 60.000337
60.000 - 120.00082
Meer dan 120.0004
Afkomst*
Autotochtoon560
Westerse allochtoon41
  Waarvan eerste generatie14
  Waarvan tweede generatie27
Niet-westerse allochtoon27
  Waarvan eerste generatie17
  Waarvan tweede generatie10

Westers: Europa (exclusief Turkije), VS, Japan, Indonesië of Oceanië

Niet-westers: Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en Japan), of Turkije

* conform CBS definitie