Database-overzicht

De database van RespondentenDatabase bevat momenteel 286.437 respondenten die direct beschikbaar zijn voor online marktonderzoek. Per respondent zijn verschillende demografische kenmerken bekend om een specifieke selectie mogelijk te maken. In dit overzicht wordt per selectiecriteria wordt het aantal beschikbare respondenten weergegeven.

Van elke respondent is tevens de postcode beschikbaar om op postcode-, plaats- of provincie-niveau te selecteren.


Geslacht
Mannen359
Vrouwen628
Leeftijd
16 - 18 jaar38
19 - 25 jaar105
26 - 35 jaar121
36 - 45 jaar168
46 - 55 jaar220
56 - 65 jaar200
66 jaar en ouder134
Gezinssituatie
Alleenstaand306
In een relatie66
Samenwonend154
Getrouwd413
Weduwe/weduwnaar16
Werksituatie   Werksituatie partner
Loondienst fulltime213247
Loondienst parttime18893
Freelance244
ZZP3828
Ondernemer2319
Pensioen10486
Uitkering13146
Student / scholier / niet werkzaam23362
Leeftijd kinderen
Baby 0 - 1 jaar17
Peuter 2 - 3 jaar17
Basisschool 4 - 10 jaar122
Middelbare school 11 - 17 jaar150
18 jaar en ouder742
Opleidingsniveau
Geen enkele3
Basisonderwijs35
LTS27
VMBO / MAVO190
HAVO82
VWO46
MBO - MEAO275
MTS17
HBO / HEAO236
HTS7
Universiteit64
Technische universiteit5
Bruto-gezinsinkomen
Tot 15.000228
15.000 - 30.000259
30.000 - 60.000326
60.000 - 120.00088
Meer dan 120.0005
Afkomst*
Autotochtoon538
Westerse allochtoon40
  Waarvan eerste generatie14
  Waarvan tweede generatie26
Niet-westerse allochtoon25
  Waarvan eerste generatie15
  Waarvan tweede generatie10

Westers: Europa (exclusief Turkije), VS, Japan, Indonesië of Oceanië

Niet-westers: Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en Japan), of Turkije

* conform CBS definitie