Database-overzicht

De database van RespondentenDatabase bevat momenteel 304.978 respondenten die direct beschikbaar zijn voor online marktonderzoek. Per respondent zijn verschillende demografische kenmerken bekend om een specifieke selectie mogelijk te maken. In dit overzicht wordt per selectiecriteria wordt het aantal beschikbare respondenten weergegeven.

Van elke respondent is tevens de postcode beschikbaar om op postcode-, plaats- of provincie-niveau te selecteren.


Geslacht
Mannen364
Vrouwen628
Leeftijd
16 - 18 jaar46
19 - 25 jaar102
26 - 35 jaar128
36 - 45 jaar169
46 - 55 jaar216
56 - 65 jaar199
66 jaar en ouder131
Gezinssituatie
Alleenstaand311
In een relatie63
Samenwonend154
Getrouwd415
Weduwe/weduwnaar16
Werksituatie   Werksituatie partner
Loondienst fulltime211244
Loondienst parttime18798
Freelance214
ZZP3927
Ondernemer2219
Pensioen10085
Uitkering13348
Student / scholier / niet werkzaam24557
Leeftijd kinderen
Baby 0 - 1 jaar22
Peuter 2 - 3 jaar19
Basisschool 4 - 10 jaar125
Middelbare school 11 - 17 jaar146
18 jaar en ouder720
Opleidingsniveau
Geen enkele3
Basisonderwijs35
LTS25
VMBO / MAVO191
HAVO85
VWO45
MBO - MEAO283
MTS18
HBO / HEAO234
HTS7
Universiteit62
Technische universiteit4
Bruto-gezinsinkomen
Tot 15.000243
15.000 - 30.000257
30.000 - 60.000321
60.000 - 120.00089
Meer dan 120.0004
Afkomst*
Autotochtoon522
Westerse allochtoon40
  Waarvan eerste generatie14
  Waarvan tweede generatie26
Niet-westerse allochtoon25
  Waarvan eerste generatie15
  Waarvan tweede generatie10

Westers: Europa (exclusief Turkije), VS, Japan, Indonesië of Oceanië

Niet-westers: Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en Japan), of Turkije

* conform CBS definitie