Database-overzicht

De database van RespondentenDatabase bevat momenteel 265.028 respondenten die direct beschikbaar zijn voor online marktonderzoek. Per respondent zijn verschillende demografische kenmerken bekend om een specifieke selectie mogelijk te maken. In dit overzicht wordt per selectiecriteria wordt het aantal beschikbare respondenten weergegeven.

Van elke respondent is tevens de postcode beschikbaar om op postcode-, plaats- of provincie-niveau te selecteren.


Geslacht
Mannen375
Vrouwen643
Leeftijd
16 - 18 jaar40
19 - 25 jaar133
26 - 35 jaar125
36 - 45 jaar163
46 - 55 jaar221
56 - 65 jaar198
66 jaar en ouder137
Gezinssituatie
Alleenstaand316
In een relatie82
Samenwonend155
Getrouwd418
Weduwe/weduwnaar15
Werksituatie   Werksituatie partner
Loondienst fulltime211253
Loondienst parttime19194
Freelance253
ZZP4030
Ondernemer2419
Pensioen10688
Uitkering13444
Student / scholier / niet werkzaam25469
Leeftijd kinderen
Baby 0 - 1 jaar18
Peuter 2 - 3 jaar20
Basisschool 4 - 10 jaar130
Middelbare school 11 - 17 jaar149
18 jaar en ouder745
Opleidingsniveau
Geen enkele5
Basisonderwijs38
LTS28
VMBO / MAVO195
HAVO89
VWO51
MBO - MEAO280
MTS16
HBO / HEAO238
HTS7
Universiteit67
Technische universiteit4
Bruto-gezinsinkomen
Tot 15.000247
15.000 - 30.000261
30.000 - 60.000336
60.000 - 120.00089
Meer dan 120.0004
Afkomst*
Autotochtoon544
Westerse allochtoon41
  Waarvan eerste generatie14
  Waarvan tweede generatie27
Niet-westerse allochtoon27
  Waarvan eerste generatie17
  Waarvan tweede generatie10

Westers: Europa (exclusief Turkije), VS, Japan, Indonesië of Oceanië

Niet-westers: Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en Japan), of Turkije

* conform CBS definitie