Database-overzicht

De database van RespondentenDatabase bevat momenteel 4.256 respondenten die direct beschikbaar zijn voor online marktonderzoek. Per respondent zijn verschillende demografische kenmerken bekend om een specifieke selectie mogelijk te maken. In dit overzicht wordt per selectiecriteria wordt het aantal beschikbare respondenten weergegeven.

Van elke respondent is tevens de postcode beschikbaar om op postcode-, plaats- of provincie-niveau te selecteren.


Geslacht
Mannen866
Vrouwen3.390
Leeftijd
16 - 18 jaar144
19 - 25 jaar1.223
26 - 35 jaar824
36 - 45 jaar710
46 - 55 jaar702
56 - 65 jaar463
66 jaar en ouder184
Gezinssituatie
Alleenstaand1.583
In een relatie495
Samenwonend761
Getrouwd1.237
Weduwe/weduwnaar47
Werksituatie   Werksituatie partner
Loondienst fulltime7471.191
Loondienst parttime928281
Freelance6914
ZZP11979
Ondernemer7784
Pensioen201158
Uitkering527165
Student / scholier / niet werkzaam1.456297
Leeftijd kinderen
Baby 0 - 1 jaar77
Peuter 2 - 3 jaar180
Basisschool 4 - 10 jaar661
Middelbare school 11 - 17 jaar701
18 jaar en ouder1.853
Opleidingsniveau
Geen enkele16
Basisonderwijs186
LTS80
VMBO / MAVO616
HAVO465
VWO429
MBO - MEAO1.204
MTS51
HBO / HEAO878
HTS13
Universiteit307
Technische universiteit11
Bruto-gezinsinkomen
Tot 15.0001.397
15.000 - 30.0001.051
30.000 - 60.0001.232
60.000 - 120.000286
Meer dan 120.00021
Afkomst*
Autotochtoon3.603
Westerse allochtoon268
  Waarvan eerste generatie120
  Waarvan tweede generatie148
Niet-westerse allochtoon222
  Waarvan eerste generatie83
  Waarvan tweede generatie139

Westers: Europa (exclusief Turkije), VS, Japan, Indonesië of Oceanië

Niet-westers: Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en Japan), of Turkije

* conform CBS definitie