Database-overzicht

De database van RespondentenDatabase bevat momenteel 3.765 respondenten die direct beschikbaar zijn voor online marktonderzoek. Per respondent zijn verschillende demografische kenmerken bekend om een specifieke selectie mogelijk te maken. In dit overzicht wordt per selectiecriteria wordt het aantal beschikbare respondenten weergegeven.

Van elke respondent is tevens de postcode beschikbaar om op postcode-, plaats- of provincie-niveau te selecteren.


Geslacht
Mannen745
Vrouwen3.020
Leeftijd
16 - 18 jaar119
19 - 25 jaar1.058
26 - 35 jaar701
36 - 45 jaar612
46 - 55 jaar654
56 - 65 jaar438
66 jaar en ouder178
Gezinssituatie
Alleenstaand1.402
In een relatie424
Samenwonend652
Getrouwd1.113
Weduwe/weduwnaar46
Werksituatie   Werksituatie partner
Loondienst fulltime6701.025
Loondienst parttime814260
Freelance6313
ZZP10473
Ondernemer6970
Pensioen195154
Uitkering459142
Student / scholier / niet werkzaam1.264259
Leeftijd kinderen
Baby 0 - 1 jaar55
Peuter 2 - 3 jaar143
Basisschool 4 - 10 jaar533
Middelbare school 11 - 17 jaar605
18 jaar en ouder1.744
Opleidingsniveau
Geen enkele12
Basisonderwijs162
LTS73
VMBO / MAVO544
HAVO419
VWO402
MBO - MEAO1.084
MTS46
HBO / HEAO751
HTS11
Universiteit252
Technische universiteit9
Bruto-gezinsinkomen
Tot 15.0001.224
15.000 - 30.000916
30.000 - 60.0001.101
60.000 - 120.000251
Meer dan 120.00015
Afkomst*
Autotochtoon3.194
Westerse allochtoon231
  Waarvan eerste generatie106
  Waarvan tweede generatie125
Niet-westerse allochtoon189
  Waarvan eerste generatie69
  Waarvan tweede generatie120

Westers: Europa (exclusief Turkije), VS, Japan, Indonesië of Oceanië

Niet-westers: Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en Japan), of Turkije

* conform CBS definitie